جانسون تولید کننده و عرضه برترین برند های صنعت چسب 

مفتخریم به داشتن همراهی شما

بازرگانی جانسون در حال توسعه محصولات جدید در این زمینه است. “اولین” و “بهترین” بودن در تولید هدف ماست. در وهله اول برای ما رضایت مشتری، بهبود مستمر کیفیت است. برای ما کار تیمی، مسئولیت اجتماعی، درک مدیریت حرفه ای و انطباق با پیشرفت های تکنولوژیکی مهم است. علاوه بر این، به عنوان بخشی از این چشم انداز، از ما خواسته می شود تا به سازمانی نمونه تبدیل شویم که برای مشتریان و کشورمان منابع و ارزش ایجاد می کند. 
 
 
 

مدیر فروش
معاونت فروش

مدیر بازرگانی
معاونت بازرگانی

مدیر مالی
معاونت مالی

مدیر عامل
مدیر اجرایی